Įgyvendinamas projektas e. komercijos modelio diegimui

2022-06-21

UAB „Mylida“ reaguodama į augančius rinkos iššūkius įgyvendina projektą, skirtą diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu. Projektas finansuojamas pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projekto metu kuriama nauja www.papir.lt el. prekybos platforma.

Planuojama, kad projektas bus baigtas 2023 metais ir nauja el. parduotuvė prisidės prie UAB „Mylida“ tvaraus pajamų augimo.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.